Obligatorisk tjenestepensjon

Hva er obligatorisk tjenestepensjon?

Obligatorisk tjenestepensjon

Tjenestepensjon er pensjonsordninger som opptjenes i arbeidsforhold. De fleste arbeidsgivere skal tilby tjenestepensjon til sine ansatte, slik at alle arbeidstakere i utgangspunktet skal være omfattet av en tjenestepensjonsordning.