Økonomisystem

Hva betyr økonomisystem?

Økonomisystem

Et økonomisystem er en programvare som gir oversikt og kontroll over eksempelvis inntekter og utgifter, budsjetter, reiseregninger og lønn. Dette gir brukeren god innsikt i bedriftens økonomi og regnskap.