Omløpsmiddel

Hva er et omløpsmiddel?

Omløpsmiddel

Et omløpsmiddel er en eiendel som ikke er til varig eie eller bruk, men i stedet kortsiktige midler. Dette er eiendeler som forbrukes, selges eller som raskt kan gjøres om til likvide midler. Eksempler på omløpsmidler kan være varelager, kundefordringer, eller ulike typer betalingsmidler og verdipapirer.

Omløpsmidler, eller omløpsaktiva, er eiendeler som normalt vil skiftes ut i løpet av et år med drift. I motsetning til anleggsmidler som er til varig eie eller bruk, er omløpsmidlene såkalt likvide aktiva.