Omsetning

Hva er omsetning?

Omsetning

Omsetning er verdien av alle varer og tjenester virksomheten har solgt i en gitt periode.