Omsetningsoppgave

Hva er en omsetningsoppgave?

Omsetningsoppgave

Omsetningsoppgaven for merverdiavgift viser hvor mye en skal betale i avgift til staten, eller hvor mye staten skal betale tilbake til deg. Omsetningsoppgaven ble erstattet av mva-meldingen i 2017.