Omvendt avgiftsplikt

Hva er omvendt avgiftsplikt?

Omvendt avgiftsplikt

Omvendt avgiftsplikt betyr at kjøperen, og ikke selgeren av en vare eller tjeneste, har ansvar for å beregne og betale merverdiavgift. Dette er typisk aktuelt ved kjøp av fjernleverbare tjenester. Når mottaker av tjenesten skal beregne utgående merverdiavgift kalles det også for «snudd avregning».