Oppbevaring

Hva betyr oppbevaring av regnskap?

Oppbevaring

I regnskapsammenheng handler oppbevaring vanligvis om kravet til oppbevaring av regnskapsmateriale. Oppbevaringstiden etter regnskapsårets slutt er fem år, med enkelte unntak.