Organisasjonsform

Hva er en organisasjonsform?

Organisasjonsform

Det er mange organisasjonsformer, eller selskapsformer, å velge mellom, og det er ikke alltid enkelt å vite hvilken som er mest gunstig. Hvis du velger feil kan det få store konsekvenser for din personlige økonomi. Som vi alle vet, er det ikke alle selskaper som klarer seg, og det er viktig at du har sikret deg og dine private verdier i tilfelle oppstartsdrømmen skulle gå i knus. Organisasjonsformen legger en rekke føringer for driften din, blant annet innenfor ansvar, skatt, og revisjonsplikt. Husk at det er mulig å endre organisasjonsform, men ikke uten å samtidig endre organisasjonsnummer.

Du kan registrere en lang rekke organisasjonsformer i Brønnøysundregistrene, men de vanligste for de som starter bedrift er:

  • Enkeltpersonforetak (ENK)
  • Aksjeselskap (AS)
  • Ansvarlig selskap/ Delt ansvar (ANS/DA)

Det er mange grunner til å vurdere de ulike formene, men her er en kort oversikt:

Stor risiko → AS, men vær klar over at du kan måtte stille personlige garantier overfor bank osv. som betyr at du da risikerer personlige verdier.

Liten risiko og du driver alene → enkeltpersonforetak

Liten risiko og flere som skal drive sammen → DA eller AS