Hva er overskudd?

Overskudd blir definert som forskjellen mellom en virksomhets totale inntekter og de kostnadene de har hatt i løpet av et regnskapsår, der inntektene har vært størst.

Det er altså overskudd i en virksomhet når det er positiv forskjell mellom omsetning og omkostninger. Snakker vi derimot om en negativ forskjell mellom omsetning og omkostninger, er det underskudd i virksomheten. En virksomhets overskudd blir beregnet periodevis, som en del av resultatregnskapet i årsregnskapet.

Hvem får overskuddet?

Overskuddet i en virksomhet går til eierne, og det er de som bestemmer hva overskuddet skal brukes til. Vanligvis vil de bruke overskuddet i en virksomhet til å dekke omkostninger i forbindelse med selve driften, eller betale ut overskuddet som lønn.

Skatt av overskudd i et aksjeselskap

For aksjeselskap skal det betales skatt på overskuddet, dvs. den samlede inntekten minus alle utgifter i næringsvirksomheten. Skattesatsen for aksjeselskap ligger på 22 %.

Skatt av overskudd for enkeltpersonforetak

Driver du et enkeltpersonforetak, skal du selv gå inn og endre skattekortet ditt ved å fylle ut forventet overskudd for inneværende år. Deretter vil Skatteetaten regne ut hva du skal betale i skatt. Skatten betaler du i fire omganger i løpet av året.

Det er viktig å bemerke seg at dersom man tar ut lønn fra foretakets overskudd, enten til seg selv eller til en ansatt, anses dette ikke som en kostnad, og vil dermed ikke påvirke summen du skal betale i skatt.

Overskuddsgrad

Overskuddsgraden er et økonomisk nøkkeltall som viser hvor mye av din virksomhets omsetning som faktisk blir til overskudd. En høy overskuddsgrad er dermed en positiv utvikling i virksomheten, da det i realiteten betyr at omkostningene ligger på et fornuftig nivå. En annen betegnelse for overskuddsgraden er EBIT-marginen (Earnings Before Interest & Tax).

Her er en formel for å regne ut overskuddsgraden:

Overskuddsgrad = Overskudd / Omsetning

Du kan også bruke dekningsbidrag 2 for å finne overskuddsgraden:

Overskuddsgrad = Dekningsbidrag 2 / Omsetning

Virksomheter som driver med regnskapsanalyser, regner ofte ut overskuddsgraden for å vurdere økonomien i virksomheten. Overskuddsgraden blir betegnet som virksomhetens inntjeningsevne, og kan i regnskapsanalytisk sammenheng kaste lys over virksomhetens rentabilitet.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hva er naturalytelser?

Naturalytelser, av mange også kalt frynsegoder, er ulike fordeler ansatte har/får gjennom arbeidsgiver. Av Skatteetaten er det definert som goder den ansatte får på toppen av vanlig lønn. Dette kan…

Les mer

Idrettslaget sikrer et bredt tilbud til barn og unge

Alle skal ha råd til å være med, og da er punkt nummer én å ha oversikt over økonomien. Det får Bøler Basket ved hjelp av regnskapsprogrammet Tripletex. – Den…

Les mer

Ung gründerduo skaper vekst og arbeidsplasser

– Det er jo imponerende hva de gjør, og det pågangsmotet de har! Å investere i eiendom krever egenkapital. Gjennom byggefirmaet skaper de seg en buffer og god likviditet til…

Les mer