Overskudd

Hva er overskudd?

Overskudd

Overskudd er forskjellen mellom virksomhetens totale inntekter i en periode og kostnadene i samme periode når inntektene er størst. Det motsatte av overskudd er underskudd.