Hva er passiva?

Aktiva og passiva utgjør en virksomhets balanse. Passiva er den delen av balansen som utgjør egenkapital og gjeld.

Passiva er en av de to delene i balansen, som er en oversikt over en virksomhets økonomiske situasjon. Den andre delen av balansen kalles aktiva. Passiva ble mer brukt før, men er ikke like mye brukt lenger.

Egenkapital er del av passiva

Egenkapitalen skal alltid vises som del av passiva. Egenkapitalen består av flere ulike deler. Disse delene er blant annet egenkapital som eierne har skutt in, egenkapital som er opptjent av tidligere overskudd, selskapskapital eller fond.

Gjeld i forbindelse med passiva

Gjeld er også en viktig del av passiva. Gjeld kan deles opp i kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld:

  • Kortsiktig gjeld er gjeld som skal betales ned på kortere tid enn 1 år, som for eksempel varekreditt hos leverandør og kassekreditt.
  • Langsiktig gjeld inkluderer betalingsforpliktelser over et lengre tidsperspektiv enn 1 år, og kan for eksempel være lån fra banker.

Sammenheng mellom aktiva og passiva

Aktiva og passiva er de to ulike sidene av balansen. De skal altså alltid stemme overens. Dersom de ikke gjør det, er det en feil i årsregnskapet.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Teknologi som puncher for deg

– AI er mer en mulighet enn en begrensning, sier daglig leder og statsautorisert regnskapsfører, Mats William Lia, i Aicono.  Han beskriver Aicono som et regnskapsbyrå med et ungt og…

Les mer

Hva er permisjon? 

I denne artikkelen kan du lese om:Har du krav på permisjon med lønn?Hvilke andre typer permisjon finnes?Foreldrepermisjon og øvrige permisjoner i forbindelse med svangerskap og fødselNår søke permisjon fra jobb…

Les mer

Skatt på utbytte

Når du har eget AS, velger du om du ønsker å være ansatt i ditt eget AS eller ikke.  Dersom du velger å ikke være ansatt, kan du ta penger…

Les mer