Hva er passiva?

Aktiva og passiva utgjør en virksomhets balanse. Passiva er den delen av balansen som utgjør egenkapital og gjeld.

Passiva er en av de to delene i balansen, som er en oversikt over en virksomhets økonomiske situasjon. Den andre delen av balansen kalles aktiva. Passiva ble mer brukt før, men er ikke like mye brukt lenger.

Egenkapital er del av passiva

Egenkapitalen skal alltid vises som del av passiva. Egenkapitalen består av flere ulike deler. Disse delene er blant annet egenkapital som eierne har skutt in, egenkapital som er opptjent av tidligere overskudd, selskapskapital eller fond.

Gjeld i forbindelse med passiva

Gjeld er også en viktig del av passiva. Gjeld kan deles opp i kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld:

  • Kortsiktig gjeld er gjeld som skal betales ned på kortere tid enn 1 år, som for eksempel varekreditt hos leverandør og kassekreditt.
  • Langsiktig gjeld inkluderer betalingsforpliktelser over et lengre tidsperspektiv enn 1 år, og kan for eksempel være lån fra banker.

Sammenheng mellom aktiva og passiva

Aktiva og passiva er de to ulike sidene av balansen. De skal altså alltid stemme overens. Dersom de ikke gjør det, er det en feil i årsregnskapet.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Permittering – regler og plikter for arbeidsgivere

Permittering kan være nødvendig for bedrifter som opplever økonomiske utfordringer, siden det gir en mulighet til å redusere lønnskostnader uten å avslutte ansettelsesforholdet. Når ansatte blir permittert, er de fortsatt…

Les mer

AI er endelig tilgjengelig for alle

AI forsterker kundeopplevelsen Takket være målrettet innsats og engasjement i Tripletex, er det allerede integrert mye AI-funksjonalitet i systemet. – Noen av tjenestene vi har rullet ut til kundene våre…

Les mer

Endringen fra Skatteetaten som påvirker alle norske selskaper

Årsoppgjøret kan gjerne beskrives som nyttårsaften for regnskapet, selv om mange næringsdrivende assosierer det med alt annet enn fest og fyrverkeri. – Vi forstår at prosessen kan være tidkrevende og…

Les mer