Passiva

Hva er passiva?

Passiva

Passiva er et (mindre brukt) regnskapsmessig utrykk for den delen av balansen som består av egenkapital og gjeld. Den andre siden av balansen er kjent som aktiva.