Pensjonsrapportering

Hva er pensjonsrapportering?

Pensjonsrapportering

Pensjonsrapportering innebærer at arbeidsgiver informerer pensjonskasser om hvor mye en ansatt har jobbet. Denne rapporteringen av lønn– og stillingsinformasjon sikrer at arbeidstakeren får korrekt pensjonsgrunnlag.