Periodisering

Hva er periodisering?

Periodisering

Periodisering innebærer at inntekter og utgifter plasseres i den regnskapsperioden de tilhører. Det vil si at inntekter bokføres når de er opptjent, og at bokføring av utgifter kun inkluderer det som faktisk er brukt i perioden.