Hva vil det si å permittere?

Permittering er når du som arbeidsgiver trenger å pause arbeidsforholdet midlertidig.

Det er ikke det samme som en oppsigelse, men en ordning hvor ansatte midlertidig stopper å jobbe og motta lønn, men forventes å returnere når situasjonen bedrer seg. Årsaken kan være økonomiske utfordringer eller andre uforutsette hendelser som gjør det vanskelig å opprettholde normal drift.

Permitteringen kan være hel eller delvis. Det vil si at arbeidstakeren ikke nødvendigvis er fritatt fra arbeidsplikten i en sammenhengende periode, men i noen tilfeller kan ha redusert arbeidstid. Den permitterte har fremdeles status som ansatt hos arbeidsgiveren.

Permitteringsvarsel

Når permittering blir nødvendig, er det viktig å gi de ansatte et permitteringsvarsel. Dette varselet er et brev som forteller når permitteringen starter, hvorfor det skjer, og i beste fall, hvor lenge du tror det vil vare. Vanligvis gis dette varselet minst 14 dager før permitteringen trer i kraft. Det er for å sikre at alle får tid til å forberede seg, og ikke minst, kontakte NAV for å ordne økonomisk støtte i permitteringsperioden.

 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Ansvar og utviklerglede fra dag én

Over 120 000 kunder, som tilsvarer en femtedel av Norges SMB bedrifter, bruker Tripletex som økonomisystem. For å sikre at disse bedriftene har et brukervennlig, trygt og pålitelig system, jobber…

Les mer

Hvordan beregnes feriepenger?

Ved 5 ukers ferie skal feriepengene utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget. Dette grunnlaget beregnes av den ansattes lønn, inkludert blant annet overtid og tips, gjennom et kalenderår. Under kan du…

Les mer

Må du bytte lønnssystem?

Dersom systemet du bruker for lønn i dag skal legges ned, er det nok gode grunner for det. Kanskje er det utdatert, ikke skybasert og krevende å oppdatere. Selv om…

Les mer