Personalkostnad

Hva er personalkostnad?

Personalkostnad

Personalkostnad eller ansattkostnad er kostnadene en bedrift har i forbindelse med sine ansatte, som lønn, arbeidsgiveravgift og forsikringer. I tillegg kommer det gjerne ansettelseskostnader i forbindelse med annonsering, rekrutteringsbyrå etc.

Det er vanlig å skille mellom direkte personalkostnader, som lønn, og indirekte personalkostnader. De indirekte kostnadene er typisk knyttet til opplæring, feriepenger, sykepenger, pensjonsordninger og andre ordninger som hører til å ha ansatte. Disse er gjerne regulert av det offentlige.