Profitt

Hva er profitt?

Profitt

Profitt er beløpet selgeren sitter igjen med etter at alle kostnader er trukket fra inntektene. Dersom kostnadene er større enn inntektene snakker man ikke om profitt, men tap eller underskudd. Profitt er det samme som lønnsomhet eller overskudd.