Hva er profitt?

Profitt er det beløpet som er igjen etter at de samlede kostnadene er trukket fra de samlede inntektene.

De samlede inntektene skal altså som en hovedregel være større enn de samlede kostnadene for at man skal kunne snakke om profitt. Negativ profitt kalles underskudd eller tap.

Hva gjør man med profitten?

Det er som regel eierne som bestemmer hva man skal gjøre med profitten. En av de vanligste tingene å gjøre med profitten er å investere den som kapital i virksomhetens videre drift. Profitten kan også tas ut som utbytte, det vil si utbetaling til eierne.

Profittrate

Profittraten er et uttrykk for hvor mye man har lykkes i å øke verdien av den investerte kapitalen. For å få profittraten regner man ut forholdet mellom profitten og den investerte kapitalen, ved å dividere profitten på den investerte kapitalen.

Profittmaksimering

I klassisk mikroøkonomisk og bedriftsøkonomisk forstand er en virksomhets hovedformål å maksimere profitten, det vil si å skape et så høyt overskudd som mulig. For å oppnå profittmaksimering, må virksomheten være god til å beregne pris og produksjonsmengde ut fra hvor mye de tror de kommer til å selge.

Eksempel og formel for beregning av profitt

For en oppdiktet produksjonsbedrift kan det økonomiske bildet for en måned se slik ut:

– Omsetning (salgsinntekter): 500 000,-
– Varekostnad (kostnader til råmateriale og produksjon): 200 000,-
– Lønnskostnader: 100 000,-
– Leiekostnader (lokaler/verksted): 50 000,-
– Markedsføringskostnader: 20 000,-
– Andre driftskostnader (forsikring, kontorutgifter, vedlikehold osv.): 30 000,-

For å beregne bedriftens profitt (nettoresultat) for denne perioden, bruker vi følgende formel:

Profitt = Omsetning – Totale kostnader

Profitt = 500 000 – (200 000 + 100 000 + 50 000 + 20 000 + 30 000)
Profitt = 500 000 – 400 000
Profitt = 100 000 kr

I dette eksemplet har produsenten en profitt på kr 100 000,- for denne måneden etter alle driftskostnadene er trukket fra omsetningen. Denne beregningen viser et forenklet regnestykke, og i praksis kan det være flere faktorer som påvirker profitten, som skatt, avskrivninger og eventuelle finanskostnader.

Profitt er ikke det samme som avanse

Profitt må ikke forveksles med begrepene avanse eller bruttofortjeneste, da disse to begrepene kun tar utgangspunkt i fortjenesten på hver enkelt vare og kostnadene knyttet til produksjonen. Med andre ord tas ikke de samlede kostnadene til hele virksomheten, som for eksempel strøm, husleie og lignende med.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

AI er endelig tilgjengelig for alle

AI forsterker kundeopplevelsen Takket være målrettet innsats og engasjement i Tripletex, er det allerede integrert mye AI-funksjonalitet i systemet. – Noen av tjenestene vi har rullet ut til kundene våre…

Les mer

Skal du føre regnskapet selv? Dette må du vite

Artikkelen er skrevet av fageksperter i Sticos, Elin Petersen og Tor Magnus Olsen. Mange velger å føre regnskapet selv, uten å tenke over hva det betyr. Selv om regnskapsprogrammene blir…

Les mer

Endringen fra Skatteetaten som påvirker alle norske selskaper

Årsoppgjøret kan gjerne beskrives som nyttårsaften for regnskapet, selv om mange næringsdrivende assosierer det med alt annet enn fest og fyrverkeri. – Vi forstår at prosessen kan være tidkrevende og…

Les mer