Provisjon

Hva er provisjon?

Provisjon

Provisjon er en type prestasjonslønn som enten kommer i tillegg til den ansattes fastlønn, eller som utgjør hele lønnen. Provisjonslønnen innebærer at arbeidstakeren mottar godtgjørelse basert på sine resultater, typisk innenfor salg.