Purring

Hva er en purring?

En purring er en betalingspåminnelse eller et varsel som sendes ut til kunde hvis de ikke betaler en utsendt regning innen betalingsfristen.

 

Trenger du å sende purring eller inkasso?

Se hvordan du enkelt kan sende purring og inkasso med Visma AutoCollect inne i Tripletex.

 

Regler for purring og purregebyr

Man kan sende ut en purring 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen, for å minne kunden på at regningen ikke er betalt.

Formålet med en purring er å opprettholde god likviditet i virksomheten ved å sørge for at betalinger mottas i tide. Purringen kan sendes i form av en skriftlig melding, enten per e-post eller brev. Vanligvis skal den inneholde informasjon om den utestående fakturaen, forfallsdatoen, beløpet som skal betales og en ny betalingsfrist.

Når man først må sende ut en purring, kan man legge til et gebyr for å måtte sende ut denne. Da kalles det purregebyr. Hvor stort gebyr man kan kreve, og andre regler for utsendelse av purringer, reguleres av Inkassoforskriften.

Purresystemet bidrar til å opprettholde sunn kontantstrøm og redusere risikoen for pengetap på grunn av ubetalte fakturaer. Det hjelper også bedriften å opprettholde et profesjonelt nivå, samtidig som det følger opp deres økonomiske forpliktelser.

I Norge kan man kun kreve gebyr på utsendelse av to purringer. Det kan kreves renter fra betalingsfristen på den opprinnelige regningen, til forfall på purringen. Det gebyret som kan kreves inn, kan være lik en tidel av den gjeldende inkassosatsen når det sendes ut en purring. Per 01.01.2014 er maksimumsgebyret for purrenota kr 64,-. Purringen må ha en betalingsfrist på minst 14 dager.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hvordan søke om finansiering for din bedrift

De vanligste formene for bedriftsfinansiering er kassekreditt og flerårige nedbetalingslån. Kassekreditt er beregnet på kortsiktige behov, mens flerårige lån er mer strategiske investeringer i for eksempel arbeidsmaskiner eller eiendom.  Hvordan…

Les mer

Idrettslaget sikrer et bredt tilbud til barn og unge

Alle skal ha råd til å være med, og da er punkt nummer én å ha oversikt over økonomien. Det får Bøler Basket ved hjelp av regnskapsprogrammet Tripletex. – Den…

Les mer

Mye å hente på økt digitalisering for norsk landbruk

En digitaliseringsundersøkelse fra Visma viser at jordbruk, skogbruk og fiske er den minst digitaliserte bransjen i Norge. Samtidig kan en hardt presset næring ha mye å tjene på å ta…

Les mer