Q1-Q4

Hva betyr Q1, Q2, Q3 og Q4?

Q1-Q4

Regnskapsåret deles typisk opp i fire kvartaler. Disse omtales gjerne med de engelske forkortelsene Q1, Q2 etc. Rapportering og utbyttebetalinger gjennomføres ofte kvartalsvis, og media omtaler gjerne kvartalsrapportene fra de store selskapene.