Regnskap

Hva er et regnskap?

Regnskap

Regnskap handler på sitt mest grunnleggende om å holde orden på inntektene som kommer inn, kostnadene som går ut, og differansen mellom de to. Inntekter kommer vanligvis i form av salg av varer og tjenester, og kostnader kan være alt fra kjøp av varer, til husleie, lønn og reisekostnader. Forskjellen mellom inntekter og kostnader er bedriftens resultat, og vil enten være et overskudd eller et underskudd.