Regnskapsloven

Hva er regnskapsloven?

Regnskapsloven

Regnskapsloven beskriver hvilke plikter, prinsipper og regler som gjelder når norske bedrifter skal føre regnskap. Loven sier blant annet hvordan inntekter og kostnader skal føres, hvordan årsregnskap skal utarbeides, og hvilke deler av regnskapet som skal presenteres.