Reiseregning

Hva er en reiseregning?

Reiseregning

En reiseregning dokumenterer kostnader knyttet til reiser som er foretatt i arbeidssammenheng og som skal refunderes fra arbeidsgiver, forening e.l.