Remittering

Hva er remittering?

Remittering

Remittering er betaling av regninger direkte fra regnskapssystemet slik at de videresendes automatisk til banken.