Renter

Hva er renter?

Renter

Renter er kostnaden for å låne penger. Siden det betales for lånet kan man også si at man leier kapital. Hvis du låner penger av banken må du betale renter for at de stiller penger til rådighet for deg. Hvis du har penger i banken så betaler de deg renter av beløpet.