Resultat

Hva er resultat?

Resultat

Resultatet er forskjellen mellom inntekter og kostnader i bedriftens regnskap, og vil enten være et overskudd eller et underskudd.