Hva er resultat?

Resultatet er forskjellen mellom inntekter og kostnader i bedriftens regnskap, og vil enten være et overskudd eller et underskudd.

Regne ut resultat

For å komme fram til virksomhetens resultat, eventuelt «nettoresultat» eller «netto overskudd» om du vil, kan du følge denne grunnleggende formelen:

Resultat = Inntekter − Utgifter

Dette innebærer de ulike termene:

Inntekter refererer til det totale beløpet en bedrift har mottatt fra salg av varer eller tjenester før kostnader eller utgifter er trukket fra.

Utgifter er alle kostnader bedriften har pådratt seg for å skape disse inntektene. Det kan være varekostnader, lønn, husleie, verktøy og utstyr, markedsføringskostnader, renter på lån, avskrivninger på utstyr og bygninger, skatt, og så videre.

Ulike resultatbegrep

Bruttoresultat = Salgsinntekter − Varekostnader
Driftsresultat = Bruttoresultat − Driftskostnader (lønninger, leie, etc.)
Resultat før renter og skatt (EBIT) = Driftsresultat − Øvrige driftskostnader
Resultat før skatt = EBIT − Renteutgifter + Renteinntekter
Nettoresultat = Resultat før skatt − Skatter

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Norsk kaffesuksess tredoblet omsetningen på fire år

Det lukter kaffe i nabolaget i Gamlebyen. Fra mandag til torsdag produseres det opp til ett tonn kaffe på det lokale kaffebrenneriet, og aroma av deilig kvalitetskaffe siver ut i…

Les mer

Likviditetsbudsjett 2024 – få kontroll på likviditeten

Men først, hva er et likviditetsbudsjett? Likviditetsbudsjettet er en virksomhets oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode, som forteller om man har penger nok til å betale…

Les mer

Alt du trenger å vite om a-meldingen

Hva er a-meldingen? A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgivere til NAV, SSB og Skatteetaten. Den inneholder informasjon om følgende: Ansattes inntekt Arbeidsforhold Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift Finansskatt til virksomheten A-meldingen kan…

Les mer

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!