Hva er resultat?

Resultatet er forskjellen mellom inntekter og kostnader i bedriftens regnskap, og vil enten være et overskudd eller et underskudd.

Regne ut resultat

For å komme fram til virksomhetens resultat, eventuelt «nettoresultat» eller «netto overskudd» om du vil, kan du følge denne grunnleggende formelen:

Resultat = Inntekter − Utgifter

Dette innebærer de ulike termene:

Inntekter refererer til det totale beløpet en bedrift har mottatt fra salg av varer eller tjenester før kostnader eller utgifter er trukket fra.

Utgifter er alle kostnader bedriften har pådratt seg for å skape disse inntektene. Det kan være varekostnader, lønn, husleie, verktøy og utstyr, markedsføringskostnader, renter på lån, avskrivninger på utstyr og bygninger, skatt, og så videre.

Ulike resultatbegrep

Bruttoresultat = Salgsinntekter − Varekostnader
Driftsresultat = Bruttoresultat − Driftskostnader (lønninger, leie, etc.)
Resultat før renter og skatt (EBIT) = Driftsresultat − Øvrige driftskostnader
Resultat før skatt = EBIT − Renteutgifter + Renteinntekter
Nettoresultat = Resultat før skatt − Skatter

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hvordan beregnes feriepenger?

Ved 5 ukers ferie skal feriepengene utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget. Dette grunnlaget beregnes av den ansattes lønn, inkludert blant annet overtid og tips, gjennom et kalenderår. Under kan du…

Les mer

Verdt å vite om feriepenger, ferieavvikling og ferieloven

Selv om ferieloven har sine klare regler, kan enkelte arbeidsplasser også ha egne retningslinjer, spesielt i tariffavtaler eller lokale avtaler. Enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver, vil vi hjelpe deg…

Les mer

Nå får du snart en ny og lynrask hovedbok

Hvorfor oppgraderer vi hovedboken? Det er behov for å oppgradere teknologien som hovedboken er bygget på i dag. Dette vil gi oss flere nye muligheter inn i fremtiden for videre…

Les mer