Hva er et resultatregnskap?

Resultatregnskapet måler den økonomiske aktiviteten til virksomheten din i en valgt periode.

I resultatregnskapet ser vi både på bedriftens inntekter og kostnader. Det er differansen mellom disse som utgjør resultatet vi er på utkikk etter.

Tripletex forklarer i samarbeid med Lykketall:

Resultatregnskapets mulige utfall

Resultatregnskapet avsluttes alltid ved regnskapsårets slutt og gir deg to mulige utfall:

  • Overskudd. Om virksomheten har overskudd overføres dette til balanseregnskapet og vil da styrke selskapets egenkapital.
  • Underskudd. Ved underskudd dekkes dette inn enten ved å benytte tidligere års opptjente egenkapital, eller ved at selskapet får et udekket tap. Dette svekker egenkapitalen.

 

Resultatregnskapet er en del av årsregnskapet.

 

Regnskapsposter i resultatregnskapet

Regnskapet deles opp i ulike kontoklasser, og i resultatregnskapet er det kontoklasser 3-8 som brukes. Her får du en forklaring om hva de ulike kontoklassene inneholder.

 

Hva er forskjellen på resultatregnskap og balanseregnskap?

Regnskapet består av to oversikter: resultat og balanse. I resultatregnskapet ser man på selskapets inntekter og kostnader. I balanseregnskapet ser man på selskapets eiendeler og gjeld.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

5 gode grunner til rutinemessig kredittsjekk

Vi nærmer oss slutten av et turbulent år med etterdønninger av koronapandemi, renteøkning, prisvekst, varemangel og konkursøkning. Kort oppsummert er vi inne i en periode med stor usikkerhet og raske…

Les mer

Skatteregler ved elbil som firmabil

Dyrt drivstoff, bompenger og miljøhensyn gjør at stadig flere velger elbil. Ved bruk av egen bil i arbeid er det mange som mottar kjøregodtgjørelse fra arbeidsgiver. Bruk av firmabil privat…

Les mer

Lønn i Tripletex har fått et ansiktsløft

Vi jobber hver eneste dag for å forenkle hverdagen til norske bedrifter. Det betyr å kontinuerlig forbedre løsningene våre.  Vi har fått mange konstruktive tilbakemeldinger på lønnsmodulen vår, og basert…

Les mer