Hva er et resultatregnskap?

Resultatregnskapet gir oversikt over en virksomhets inntekter og kostnader i et regnskapsår, som viser virksomhetens årsresultat, og er en del av årsregnskapet.

I resultatregnskapet ser vi både på bedriftens inntekter og kostnader. Det er differansen mellom disse som utgjør resultatet vi er på utkikk etter. Resultatregnskapet sier dermed om virksomheten har gått med overskudd eller underskudd.

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan resultatregnskapet skal utarbeides.

Tripletex forklarer, i samarbeid med Lykketall:

Resultatregnskapets mulige utfall

Resultatregnskapet avsluttes alltid ved regnskapsårets slutt og gir deg to mulige utfall:

  • Overskudd. Om virksomheten har overskudd overføres dette til balanseregnskapet og vil da styrke selskapets egenkapital.
  • Underskudd. Ved underskudd dekkes dette inn enten ved å benytte tidligere års opptjente egenkapital, eller ved at selskapet får et udekket tap. Dette svekker egenkapitalen.

 

Resultatregnskapet er en del av årsregnskapet.

Regnskapsposter i resultatregnskapet

Regnskapet deles opp i ulike kontoklasser, og i resultatregnskapet er det kontoklasser 3-8 som brukes. Her får du en forklaring om hva de ulike kontoklassene inneholder.

Resultatregnskapet er del av årsregnskapet

Resultatregnskapet inngår i en virksomhets årsregnskap. Årsregnskapet inneholder også balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger.

Som del av årsregnskapet, skal resultatregnskapet være med på å gi et riktig bilde av hvordan det står til med virksomheten, når det gjelder økonomisk stilling, utvikling og så videre.

Oppstilling av resultatregnskapet

Kort forklart, så settes resultatregnskapet opp ved at man tar salgsinntekt og driftsinntekt, minus varekostnader og driftskostnader, plusser på renteinntekter og trekker fra rentekostnader, slik som følgende figur viser:

Dersom du ønsker en mer detaljert oppstilling av resultatregnskapet, henviser vi til regnskapsloven i Lovdatas nettside som viser en oppstillingsplan for resultatregnskapet.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Nå er det nye kontrollskjema som gjelder

Tripletex har oppdatert alle kontrollskjema, og etter mange tilbakemeldinger fra dere har disse blitt enda bedre. Dette er noen av forbedringene vi har gjort: Utskriftsvennlig PDF av kursfortegnelse, med firmalogo…

Les mer

Hvordan beregnes feriepenger?

Ved 5 ukers ferie skal feriepengene utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget. Dette grunnlaget beregnes av den ansattes lønn, inkludert blant annet overtid og tips, gjennom et kalenderår. Under kan du…

Les mer

Hva er skattefradrag? De viktigste fradragene du bør kjenne til

Fradragene reduserer det skattbare overskuddet i selskapet, slik at skatten blir lavere. For å  være helt presise snakker vi da om fradrag i inntekten, og ikke i selve skatten –…

Les mer