Resultatregnskap

Hva er resultatregnskap?

Resultatregnskap

Resultatregnskapet er regnestykket som viser forskjellen mellom inntekter og kostnader hos bedriften. Resultatregnskapet vil enten vise et overskudd eller et underskudd. Resultatregnskapet er en del av årsregnskapet.