Hva er et resultatregnskap?

Resultatregnskapet gir oversikt over en virksomhets inntekter og kostnader i et regnskapsår, som viser virksomhetens årsresultat, og er en del av årsregnskapet.

I resultatregnskapet ser vi både på bedriftens inntekter og kostnader. Det er differansen mellom disse som utgjør resultatet vi er på utkikk etter. Resultatregnskapet sier dermed om virksomheten har gått med overskudd eller underskudd.

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan resultatregnskapet skal utarbeides.

Tripletex forklarer, i samarbeid med Lykketall:

Resultatregnskapets mulige utfall

Resultatregnskapet avsluttes alltid ved regnskapsårets slutt og gir deg to mulige utfall:

  • Overskudd. Om virksomheten har overskudd overføres dette til balanseregnskapet og vil da styrke selskapets egenkapital.
  • Underskudd. Ved underskudd dekkes dette inn enten ved å benytte tidligere års opptjente egenkapital, eller ved at selskapet får et udekket tap. Dette svekker egenkapitalen.

 

Resultatregnskapet er en del av årsregnskapet.

Regnskapsposter i resultatregnskapet

Regnskapet deles opp i ulike kontoklasser, og i resultatregnskapet er det kontoklasser 3-8 som brukes. Her får du en forklaring om hva de ulike kontoklassene inneholder.

Resultatregnskapet er del av årsregnskapet

Resultatregnskapet inngår i en virksomhets årsregnskap. Årsregnskapet inneholder også balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger.

Som del av årsregnskapet, skal resultatregnskapet være med på å gi et riktig bilde av hvordan det står til med virksomheten, når det gjelder økonomisk stilling, utvikling og så videre.

Oppstilling av resultatregnskapet

Kort forklart, så settes resultatregnskapet opp ved at man tar salgsinntekt og driftsinntekt, minus varekostnader og driftskostnader, plusser på renteinntekter og trekker fra rentekostnader, slik som følgende figur viser:

Dersom du ønsker en mer detaljert oppstilling av resultatregnskapet, henviser vi til regnskapsloven i Lovdatas nettside som viser en oppstillingsplan for resultatregnskapet.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

– Starten på en AI-revolusjon innen produktutvikling

Kort oppsummert: Dette var inspirerende!  Hackathon med temaet "Gjør Tripletex smartere" ble enkelt og greit en stor suksess!  Over 140 talentfulle personer fra forskjellige avdelinger i Tripletex, hovedsakelig fra produkt…

Les mer

Kjøregodtgjørelse 2023

Enten du er arbeidsgiver eller ansatt, kan det være lurt å sette seg inn i hvordan reglene for kjøregodtgjørelse fungerer, og hvilke satser som gjelder i 2023. Er arbeidsgiver pålagt…

Les mer

Gir ut Norges dyreste bok

– Han er en morsom fyr å jobbe med, sier Thomas Aastad, regnskapsfører i Wepe regnskap. Han har samarbeidet med Sjur Dagestad siden 2015. Sjur har logget seg på fra…

Les mer