Hva er et resultatregnskap?

Resultatregnskapet gir oversikt over en virksomhets inntekter og kostnader i et regnskapsår, som viser virksomhetens årsresultat, og er en del av årsregnskapet.

I resultatregnskapet ser vi både på bedriftens inntekter og kostnader. Det er differansen mellom disse som utgjør resultatet vi er på utkikk etter. Resultatregnskapet sier dermed om virksomheten har gått med overskudd eller underskudd.

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan resultatregnskapet skal utarbeides.

Tripletex forklarer, i samarbeid med Lykketall:

Resultatregnskapets mulige utfall

Resultatregnskapet avsluttes alltid ved regnskapsårets slutt og gir deg to mulige utfall:

  • Overskudd. Om virksomheten har overskudd overføres dette til balanseregnskapet og vil da styrke selskapets egenkapital.
  • Underskudd. Ved underskudd dekkes dette inn enten ved å benytte tidligere års opptjente egenkapital, eller ved at selskapet får et udekket tap. Dette svekker egenkapitalen.

 

Resultatregnskapet er en del av årsregnskapet.

Regnskapsposter i resultatregnskapet

Regnskapet deles opp i ulike kontoklasser, og i resultatregnskapet er det kontoklasser 3-8 som brukes. Her får du en forklaring om hva de ulike kontoklassene inneholder.

Resultatregnskapet er del av årsregnskapet

Resultatregnskapet inngår i en virksomhets årsregnskap. Årsregnskapet inneholder også balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger.

Som del av årsregnskapet, skal resultatregnskapet være med på å gi et riktig bilde av hvordan det står til med virksomheten, når det gjelder økonomisk stilling, utvikling og så videre.

Oppstilling av resultatregnskapet

Kort forklart, så settes resultatregnskapet opp ved at man tar salgsinntekt og driftsinntekt, minus varekostnader og driftskostnader, plusser på renteinntekter og trekker fra rentekostnader, slik som følgende figur viser:

Dersom du ønsker en mer detaljert oppstilling av resultatregnskapet, henviser vi til regnskapsloven i Lovdatas nettside som viser en oppstillingsplan for resultatregnskapet.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hack Tripletex – med fokus på systemsikkerhet

Datasikkerhet er – naturlig nok – høyt prioritert i Tripletex. I slutten av august arrangerte produkt- og utviklingsavdelingen derfor Security Week – en hel uke med fokus på sikkerhet. Uken…

Les mer

Sommerjobb som utvikler og UX-designer

Skrevet av: Gina, Anders, Ingunn og Håkon. Også kjent som årets "summer interns" (sommerstudenter). Denne sommeren har vi hatt æren av å jobbe på et prosjekt med app-teamet, Angry Nerds.…

Les mer

Overtid – pålagt eller frivillig?

I denne artikkelen kan du lese om: Hva er overtid og overtidsbetaling?Hvor mye overtid kan du jobbe?Rett på pauserOvertidsbetaling eller avspasering?Hvordan registrere overtid? Men før vi forklarer overtid tar vi…

Les mer