Hva er revisjon?

Revisjon er regnskapskontroll, det vil si gjennomgåing og godkjenning av de økonomiske forholdene i en virksomhet. Revisjon er altså en metode som skal undersøke om årsregnskapet og lignende til revisjonspliktige virksomheter er utført i forhold til gjeldende lover og regler.

Gjennomgangen gjøres av en revisor, som skal vurdere om det som revideres oppfyller gitte krav. Revisjonsutførelsen skal være uavhengig, det vil si at revisoren ikke skal ha noen forbindelse til virksomheten utenom sitt engasjement som regnskapskontrollør. En revisor kalles derfor for regnskapspoliti i noen sammenhenger.

Revisjonsplikt

Å være revisjonspliktig vil si, ifølge revisorloven, at et selskap er pliktet til å påse at årsregnskapet revideres av en statsautorisert eller registrert revisor.

Hvorfor har man revisjonsplikt?

Grunnen til dette er at den uavhengige revisoren skal gjøre en nøytral vurdering av om selskapet har gjennomført sitt regnskap i forhold til regnskapsloven og andre regler er gjeldende for regnskapsføring i Norge.

Revisjon av årsregnskapet skal hjelpe til å avdekke eventuelle feil i regnskapsføring. Disse feilene kan være ubevisste eller faktisk bevisste for å manipulere resultatet.

Hvilke virksomheter er revisjonspliktige?

Som regel er en virksomhet revisjonspliktig dersom den også er regnskapspliktig. Derimot kan en virksomhet få fritak fra revisjonsplikten dersom en virksomhet har mindre enn fem millioner kroner i driftsinntekter i løpet av et år.

Enkeltpersonforetak som er revisjonspliktige

De som driver enkeltpersonforetak hvor de har eiendeler som er verdt over 20 millioner kroner eller antall ansatte som er over 20 årsverk, er revisjonspliktige.

Revisjonspliktige ANS og DA

Ansvarlige selskaper (ANS og DA) er revisjonspliktige hvis antall deltakere er mer enn 5 eller hvis årlig salgsinntekt er mer enn 5 millioner kroner.

Revisjonspliktige aksjeselskap

Aksjeselskap (AS), samt det som kalles allmennaksjeselskap (ASA) er revisjonspliktige. Unntak av revisjonspliktige aksjeselskap gjelder for de som har driftsinntekter mindre enn 5 millioner kroner, balansesum under 20 millioner kroner og ansatte under 10 årsverk.

Hvis en av disse tre overstiger maksimumsgrensen, er selskapet revisjonspliktig neste år. Styret i aksjeselskapet bestemmer om årsregnskapet ikke skal revideres.

Andre virksomheter som er revisjonspliktige

Foreninger med salgsinntekter over 2 millioner kroner, eiendeler over 20 millioner kroner eller årsverk over 20, er også revisjonspliktig. Også stiftelser og borettslag med et visst antall seksjoner er revisjonspliktige.

Mer informasjon om revisjonsplikt

For mer detaljer informasjon om akkurat hvilke organisasjonsformer og kriterier som gjelder for revisjonspliktige og hvilke unntak som gjelder, henviser vi til Altinns nettsider.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

– Starten på en AI-revolusjon innen produktutvikling

Kort oppsummert: Dette var inspirerende!  Hackathon med temaet "Gjør Tripletex smartere" ble enkelt og greit en stor suksess!  Over 140 talentfulle personer fra forskjellige avdelinger i Tripletex, hovedsakelig fra produkt…

Les mer

Gir ut Norges dyreste bok

– Han er en morsom fyr å jobbe med, sier Thomas Aastad, regnskapsfører i Wepe regnskap. Han har samarbeidet med Sjur Dagestad siden 2015. Sjur har logget seg på fra…

Les mer

Pensjon for bedrifter – dette må du vite om OTP og lovpålagt pensjon

Stort sett alle bedrifter med minst én ansatt i tillegg til bedriftseieren, er pålagt å etablere en pensjonsordning. Dette gjelder også selskap som ikke er skattepliktige. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er…

Les mer