Hva er revisjon?

Revisjon er regnskapskontroll, det vil si gjennomgåing og godkjenning av de økonomiske forholdene i en virksomhet. Revisjon er altså en metode som skal undersøke om årsregnskapet og lignende til revisjonspliktige virksomheter er utført i forhold til gjeldende lover og regler.

Gjennomgangen gjøres av en revisor, som skal vurdere om det som revideres oppfyller gitte krav. Revisjonsutførelsen skal være uavhengig, det vil si at revisoren ikke skal ha noen forbindelse til virksomheten utenom sitt engasjement som regnskapskontrollør. En revisor kalles derfor for regnskapspoliti i noen sammenhenger.

Revisjonsplikt

Å være revisjonspliktig vil si, ifølge revisorloven, at et selskap er pliktet til å påse at årsregnskapet revideres av en statsautorisert eller registrert revisor.

Hvorfor har man revisjonsplikt?

Grunnen til dette er at den uavhengige revisoren skal gjøre en nøytral vurdering av om selskapet har gjennomført sitt regnskap i forhold til regnskapsloven og andre regler er gjeldende for regnskapsføring i Norge.

Revisjon av årsregnskapet skal hjelpe til å avdekke eventuelle feil i regnskapsføring. Disse feilene kan være ubevisste eller faktisk bevisste for å manipulere resultatet.

Hvilke virksomheter er revisjonspliktige?

Som regel er en virksomhet revisjonspliktig dersom den også er regnskapspliktig. Derimot kan en virksomhet få fritak fra revisjonsplikten dersom en virksomhet har mindre enn fem millioner kroner i driftsinntekter i løpet av et år.

Enkeltpersonforetak som er revisjonspliktige

De som driver enkeltpersonforetak hvor de har eiendeler som er verdt over 20 millioner kroner eller antall ansatte som er over 20 årsverk, er revisjonspliktige.

Revisjonspliktige ANS og DA

Ansvarlige selskaper (ANS og DA) er revisjonspliktige hvis antall deltakere er mer enn 5 eller hvis årlig salgsinntekt er mer enn 5 millioner kroner.

Revisjonspliktige aksjeselskap

Aksjeselskap (AS), samt det som kalles allmennaksjeselskap (ASA) er revisjonspliktige. Unntak av revisjonspliktige aksjeselskap gjelder for de som har driftsinntekter mindre enn 5 millioner kroner, balansesum under 20 millioner kroner og ansatte under 10 årsverk.

Hvis en av disse tre overstiger maksimumsgrensen, er selskapet revisjonspliktig neste år. Styret i aksjeselskapet bestemmer om årsregnskapet ikke skal revideres.

Andre virksomheter som er revisjonspliktige

Foreninger med salgsinntekter over 2 millioner kroner, eiendeler over 20 millioner kroner eller årsverk over 20, er også revisjonspliktig. Også stiftelser og borettslag med et visst antall seksjoner er revisjonspliktige.

Mer informasjon om revisjonsplikt

For mer detaljer informasjon om akkurat hvilke organisasjonsformer og kriterier som gjelder for revisjonspliktige og hvilke unntak som gjelder, henviser vi til Altinns nettsider.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

– Utrolig glade for støtte fra Tripletex

Tripletex har i 2023 et samarbeid med den frivillige organisasjonen Hold Norge Rent, som jobber mot forsøpling i naturen. Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Hold Norge Rent etter gjennomføringen…

Les mer

– Jeg skulle byttet fra Mamut til Tripletex for flere år siden

Denne artikkelen er skrevet av Åge Muren i regnskapsbyrået Progressum. Åge Muren har god erfaring med å bytte fra Mamut til Tripletex. Sommeren 2007 startet jeg min egen konsulentvirksomhet. Som…

Les mer

Hva er naturalytelser?

Naturalytelser, av mange også kalt frynsegoder, er ulike fordeler ansatte har/får gjennom arbeidsgiver. Av Skatteetaten er det definert som goder den ansatte får på toppen av vanlig lønn. Dette kan…

Les mer