Revisor

Hva er en revisor?

Revisor

Revisor er en yrkesgruppe som gjennomfører revisjon. Vanligvis forbindes rollen med revisjon av regnskap og kontroll av at bedrifter følger loven, men en revisor kan også kvalitetssikre andre systemer, kontrakter eller prosesser.