Saldobalanse

Hva er saldobalansen?

Saldobalanse

Saldobalansen er en opplisting av alle kontoer i regnskapet med bokførte beløp. Denne opplistingen gir en rask og effektiv oversikt over regnskapet og hvor mye som er ført på de ulike kontoene.