Selvfinansiering

Hva er selvfinansiering?

Selvfinansiering

Selvfinansiering er når foretakseierne selv skyter inn nødvendig kapital til å dekke investeringer. Alternative finansieringformer er egenfinansiering og fremmedfinansiering.