Skatt

Hva betyr skatt?

Skatt

Skatt er økonomiske ytelser til det offentlige uten konkrete motytelser. Alle som driver næring skal betale forskuddsskatt, men tidspunktet og hyppighet for innbetalingen avhenger blant annet av organisasjonsform.