Timeføring

Hva er timeføring?

Timeføring

Timeføring er registrering av antall timer som man har jobbet. Timeføringen danner grunnlaget for lønnsutbetalingen.