Hva betyr timelønn?

Timelønn er lønna en arbeidstaker mottar per time. Timelønn er sammen med fast årslønn og månedslønn en vanlig måte å fastsette lønn på. Korrekt utbetaling av timelønn forutsetter nøyaktig timeføring, og bruk av et timeregistreringssystem.

Hvordan regne ut timelønn

Timelønn kan regnes ut ved å dele lønnen for en periode, med antall timer man har jobbet i samme periode. En enkel formel utregning av timelønn kan se slik ut:

Timelønn = Total lønn for perioden / Antall timer jobbet i perioden

Her er et eksempel: Hvis en ansatt tjener 50 000 kroner en måned, og har jobbet 150 timer den samme måneden, vil timelønnen regnes ut slik:

Timelønn = 50 000 kr / 150 timer = 333,33 kr/timen

Husk at overtid, bonus, provisjon og lignende ordninger vil kunne påvirke timelønnen. Da må dette tas høyde for i regnestykket. Skattefradrag, forsikringer eller andre trekk inkluderes heller ikke i eksempelet, slik at resultatet viser brutto lønn.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Verdt å vite om feriepenger, ferieavvikling og ferieloven

Selv om ferieloven har sine klare regler, kan enkelte arbeidsplasser også ha egne retningslinjer, spesielt i tariffavtaler eller lokale avtaler. Enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver, vil vi hjelpe deg…

Les mer

Hvordan beregnes feriepenger?

Ved 5 ukers ferie skal feriepengene utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget. Dette grunnlaget beregnes av den ansattes lønn, inkludert blant annet overtid og tips, gjennom et kalenderår. Under kan du…

Les mer

Lønnsjustering og etterbetaling – dette bør du som bedrift tenke på

Våren er sesong for blomsterspiring, fuglesang – og lønnsjustering. Grunnlønnen skal blant annet tilpasses endringer i markedet. Ikke minst skal justeringen speile de ansattes bidrag til bedriften, deres prestasjoner og…

Les mer