Tjenestepensjon

Hva er tjenestepensjon?

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er en pensjonsordning som de fleste arbeidsgivere skal tilby sine ansatte. Tjenestepensjonsordningen finansieres ved at arbeidsgiveren setter av en avtalt del av lønnen til sparing.