Totalkapital

Hva er totalkapital?

Totalkapital

Totalkapital er summen av virksomhetens verdier på én av sidene i balansen. 

Egenkapital + gjeld = totalkapital

eller

Omløpsmidler + anleggsmidler = totalkapital