Transaksjon

Hva er en transaksjon?

Transaksjon

Transaksjoner er en overføringer fra en part til en annen, alternativt en utveksling der partene mottar noe fra hverandre. Typisk er det snakk om en overføring av penger, eller en utveksling av penger mot en vare – som ved kjøp og salg eller handel.