Hva er en transaksjon?

En transaksjon er en overførsel i økonomisk sammenheng fra en part til en annen, for eksempel når en vare byttes mot penger ved kjøp og salg. En transaksjon er vanligvis en handel hvor det tilbys et produkt eller en tjeneste, og på den andre siden tilbys det betaling for dette.

Teknisk sett er en transaksjon en overførsel av penger. Overførselen består ofte i at penger går ut av kjøpers bankkonto og inn på selgers bankkonto.

Virksomheters transaksjoner

Alle hendelser av økonomisk betydning kalles for transaksjoner. Derfor finnes det vanligvis mange forskjellige typer transaksjoner i en virksomhet. Under ser du en liste over de vanligste transaksjonene:

  • Kjøp og salg: I en handel vil det alltid være en kreditor og en debitor. Kreditorens konto vil øke når transaksjonen er gjennomført, mens debitorens konto vil minske.
  • Lønnsregning: Utbetaling av lønn er også en transaksjon. Dine medarbeideres produkt er deres arbeidskraft, og for den gis det lønn.
  • Produksjonsomkostninger: Her kan man finne mange forskjellige omkostninger. Ved produksjonsomkostninger, også kalt variable kostnader, vil virksomheten være kjøper av produksjonsmidler, mens det typisk finnes flere selgere. Det vil for eksempel kunne være selgere av råvarer, elektrisitet og lignende.

Transaksjoner i regnskapet

Alle transaksjoner skal selvfølgelig posteres korrekt i regnskapet. Man gjør også en bankavstemming i forbindelse med transaksjoner, som har til formål å sikre at alle beløp er kontert riktig.

Dobbel bokføring er vanlig praksis ved bokføring av transaksjoner. Da bokføres hver transaksjon på minst to kontoer, en i debet og en i kredit. Dermed bokføres nesten alle transaksjoner på tre steder; en gang i debet, en i kredit og en på momskonto, da mva vanligvis skal betales ved kjøp og salg av varer og tjenester.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Lagerstyring tilpasset dine behov

God lagerstyring og et godt logistikksystem er viktig for å ha kontroll på lønnsomheten til din bedrift. Med lager og logistikk i Tripletex får du en brukervennlig løsning, uavhengig av…

Les mer

Hva er skattefradrag? De viktigste fradragene du bør kjenne til

Fradragene reduserer det skattbare overskuddet i selskapet, slik at skatten blir lavere. For å  være helt presise snakker vi da om fradrag i inntekten, og ikke i selve skatten –…

Les mer

Endringen fra Skatteetaten som påvirker alle norske selskaper

Årsoppgjøret kan gjerne beskrives som nyttårsaften for regnskapet, selv om mange næringsdrivende assosierer det med alt annet enn fest og fyrverkeri. – Vi forstår at prosessen kan være tidkrevende og…

Les mer