Transaksjonsverdi

Hva er en transaksjonsverdi?

Transaksjonsverdi

Transaksjonsverdien er av betydning i forbindelse med fastsettelse av tollverdien av en vare. Utgangspunktet for transaksjonsverdien er prisen på varen pluss tillegg for transport, forsikring, avgifter etc. Hvilke elementer som skal være med i beregningen reguleres av tolloven.