Utgående MVA

Hva er utgående MVA?

Utgående MVA

Utgående merverdiavgift skal beregnes og kreves inn når man selger avgiftspliktige varer og tjenester, forutsatt at man er mva-registrert. Dersom man tar ut varer eller tjenester til privat bruk, eller til bruk i avgiftsunntatt virksomhet skal det også beregnes utgående mva.