Hva er et varelager?

Varelager er en bedrifts samlede beholdning av varer. Disse skal gjerne selges videre, eller brukes i produksjon. Eiendeler som verktøy eller maskiner til bruk i produksjon er ikke en del av varelageret.

Eksempel på et varelager

Et varelager kan eksempelvis være en gullsmeds varebeholdning. På lager vil man finne noe gull og sølv, noen ferdigproduserte ringer, noen ferdigproduserte smykker og lignende varer. Varelageret omfatter ikke eiendeler til eget bruk, som verktøy og rekvisita.

Varelagerets verdi

Varelageret er en del av virksomhetens omløpsmidler. Varelagerets samlede verdi skal alltid medregnes i finansregnskapet som en eiendel. Det er meget viktig at verdien stemmer overens med varene. Det vil si at hvis en vare er skadet eller defekt, skal det nedskrives for ukurans, det vil si at varen regnskapsføres til virkelig verdi.

Metoder for beregning av varelager

Når et varelager skal regnskapsføres i finansregnskapet, kan det foregå etter forskjellige metoder. Først og fremst skal varelageret vurderes etter varens kostpris. Det vil si kjøpspris i tillegg til eventuelle kostnader i forbindelse med kjøpet. Dersom virksomheten produserer varen selv, vil kostprisen beregnes ut fra direkte og indirekte kostnader, materialer og lignende.

Deretter skal det angis hvilken metode for beregning av varelager som benyttes, som blant annet kan være FIFO- eller LIFO-metoden. FIFO står for «first-in-first-out» og betyr at den varen som kom først inn på lageret skal selges først. LIFO står for «last-in-first-out». Det vil si at den vare, som kom til lageret sist er den varen som blir solgt først.

Du kan ta hånd om bedriftens lagerstyring og logistikk med Tripletex.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Diettgodtgjørelse 2024

Klikk her for kortversjonen Ansatte kan få matutgifter på jobbreiser dekket via diettgodtgjørelse. Se statens oppdaterte satser for både innenlands- og utenlandsreiser. Les om skattefrie beløp og hvordan overskytende beløp…

Les mer

Norsk kaffesuksess tredoblet omsetningen på fire år

Det lukter kaffe i nabolaget i Gamlebyen. Fra mandag til torsdag produseres det opp til ett tonn kaffe på det lokale kaffebrenneriet, og aroma av deilig kvalitetskaffe siver ut i…

Les mer

Hva er økonomistyring og hvorfor er det viktig?

Økonomistyring er et verktøy for å få kontroll. Det gjør det til en viktig aktivitet for alle slags selskaper. Enkelt sagt handler det om å planlegge, organisere og kontrollere det…

Les mer

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!