Hva er et varelager?

Varelager er en bedrifts samlede beholdning av varer. Disse skal gjerne selges videre, eller brukes i produksjon. Eiendeler som verktøy eller maskiner til bruk i produksjon er ikke en del av varelageret.

Eksempel på et varelager

Et varelager kan eksempelvis være en gullsmeds varebeholdning. På lager vil man finne noe gull og sølv, noen ferdigproduserte ringer, noen ferdigproduserte smykker og lignende varer. Varelageret omfatter ikke eiendeler til eget bruk, som verktøy og rekvisita.

Varelagerets verdi

Varelageret er en del av virksomhetens omløpsmidler. Varelagerets samlede verdi skal alltid medregnes i finansregnskapet som en eiendel. Det er meget viktig at verdien stemmer overens med varene. Det vil si at hvis en vare er skadet eller defekt, skal det nedskrives for ukurans, det vil si at varen regnskapsføres til virkelig verdi.

Metoder for beregning av varelager

Når et varelager skal regnskapsføres i finansregnskapet, kan det foregå etter forskjellige metoder. Først og fremst skal varelageret vurderes etter varens kostpris. Det vil si kjøpspris i tillegg til eventuelle kostnader i forbindelse med kjøpet. Dersom virksomheten produserer varen selv, vil kostprisen beregnes ut fra direkte og indirekte kostnader, materialer og lignende.

Deretter skal det angis hvilken metode for beregning av varelager som benyttes, som blant annet kan være FIFO- eller LIFO-metoden. FIFO står for «first-in-first-out» og betyr at den varen som kom først inn på lageret skal selges først. LIFO står for «last-in-first-out». Det vil si at den vare, som kom til lageret sist er den varen som blir solgt først.

Du kan ta hånd om bedriftens lagerstyring og logistikk med Tripletex.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Lagerstyring tilpasset dine behov

God lagerstyring og et godt logistikksystem er viktig for å ha kontroll på lønnsomheten til din bedrift. Med lager og logistikk i Tripletex får du en brukervennlig løsning, uavhengig av…

Les mer

Nå er det nye kontrollskjema som gjelder

Tripletex har oppdatert alle kontrollskjema, og etter mange tilbakemeldinger fra dere har disse blitt enda bedre. Dette er noen av forbedringene vi har gjort: Utskriftsvennlig PDF av kursfortegnelse, med firmalogo…

Les mer

Verdt å vite om feriepenger, ferieavvikling og ferieloven

Selv om ferieloven har sine klare regler, kan enkelte arbeidsplasser også ha egne retningslinjer, spesielt i tariffavtaler eller lokale avtaler. Enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver, vil vi hjelpe deg…

Les mer