Hva er et varelager?

Varelager er en bedrifts samlede beholdning av varer. Disse skal gjerne selges videre, eller brukes i produksjon. Eiendeler som verktøy eller maskiner til bruk i produksjon er ikke en del av varelageret.

Eksempel på et varelager

Et varelager kan eksempelvis være en gullsmeds varebeholdning. På lager vil man finne noe gull og sølv, noen ferdigproduserte ringer, noen ferdigproduserte smykker og lignende varer. Varelageret omfatter ikke eiendeler til eget bruk, som verktøy og rekvisita.

Varelagerets verdi

Varelageret er en del av virksomhetens omløpsmidler. Varelagerets samlede verdi skal alltid medregnes i finansregnskapet som en eiendel. Det er meget viktig at verdien stemmer overens med varene. Det vil si at hvis en vare er skadet eller defekt, skal det nedskrives for ukurans, det vil si at varen regnskapsføres til virkelig verdi.

Metoder for beregning av varelager

Når et varelager skal regnskapsføres i finansregnskapet, kan det foregå etter forskjellige metoder. Først og fremst skal varelageret vurderes etter varens kostpris. Det vil si kjøpspris i tillegg til eventuelle kostnader i forbindelse med kjøpet. Dersom virksomheten produserer varen selv, vil kostprisen beregnes ut fra direkte og indirekte kostnader, materialer og lignende.

Deretter skal det angis hvilken metode for beregning av varelager som benyttes, som blant annet kan være FIFO- eller LIFO-metoden. FIFO står for «first-in-first-out» og betyr at den varen som kom først inn på lageret skal selges først. LIFO står for «last-in-first-out». Det vil si at den vare, som kom til lageret sist er den varen som blir solgt først.

Tripletex tilbyr en egen modul for lager og logistikk.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Teknologi som puncher for deg

– AI er mer en mulighet enn en begrensning, sier daglig leder og statsautorisert regnskapsfører, Mats William Lia, i Aicono.  Han beskriver Aicono som et regnskapsbyrå med et ungt og…

Les mer

Hva er foretaksregisterloven?

Først litt om Foretaksregisteret Foretaksregisteret er en offentlig database administrert av Brønnøysundregistrene, hvor alle foretak som driver næringsvirksomhet i Norge må registrere seg. Registeret inneholder detaljert informasjon om selskapers struktur,…

Les mer

Overtid – pålagt eller frivillig?

I denne artikkelen kan du lese om: Hva er overtid og overtidsbetaling?Hvor mye overtid kan du jobbe?Rett på pauserOvertidsbetaling eller avspasering?Hvordan registrere overtid? Men før vi forklarer overtid tar vi…

Les mer