Varemottak

Hva er et varemottak?

Varemottak

Du utfører et varemottak når du mottar varer fra en leverandør.

Dersom du har et lager med produkter, må du registere dine varer når de ankommer lageret. Gjør du det fortløpende, vil du ha oversikt og kontroll over beholdningen. Med Tripletex sitt nye Lager- og logistikksystem oppdateres lagerbeholdningen og lagerverdien i systemet umiddelbart når du utfører et varemottak.

Legger du i tillegg på lagerlokasjon, vet du med en gang hvor du finner varen igjen når den er solgt.

Har du mottatt feil antall varer, produkter eller ødelagte varer ved varemottak? Benytt deg av avvikshåndteringen og registrer avviket direkte i systemet.

Lager- og logistikkmodulen i Tripletex blir lansert i sin helhet i løpet av høsten 2021.