Velferdstiltak

Hva er velferdstiltak?

Velferdstiltak

Velferdstiltak er ytelser som henvender seg til personer tilknyttet bedriften, og som har til hensikt å øke trivsel og samhøringhet på arbeidsplassen. Velferdstiltakene kan være fellesarrangementer som julebord og turer, støtte til bedriftsidrettslag eller drift av hytter, etc.

Velferdstiltak er skattefrie forutsatt at aktuelle betingelser oppfylles.