Verdipapir

Hva er et verdipapir?

Verdipapir

Verdipapir er et dokument som representerer et pengekrav eller en økonomisk verdi. Eksempler på verdipapir er aksjer eller gjeldsbrev.