Virksomhetsnummer

Hva er et virksomhetsnummer?

Virksomhetsnummer

Virksomhetsnummer tildeles vanligvis samtidig med organisasjonsnummer ved nyregistrering eller oppretting av et firma i Brønnøysundregisteret/Enhetsregisteret. Organisasjonsnummeret gjelder for selve hovedenheten (juridisk enhet), og virksomhetsnummeret er et annet navn på organisasjonsnummeret for virksomheten (underenheten).