Personvern knyttet til tilbakemelding fra kunder

I Tripletex vi svært opptatt av å skape gode brukeropplevelser for våre kunder. Som en del av dette, er det å være i kontakt med og motta tilbakemelding fra våre kunder avgjørende.

For å kunne bruke tilbakemeldingen din til å forbedre tjenesten, registrerer vi personopplysninger sammen med svaret ditt. I tillegg til det registrerer vi også informasjon relatert til svaret ditt; tjeneste brukt, kundenavn og brukernavn, inkludert men ikke begrenset til brukernavn / id, e-postadresse, nettadresse, firmanavn, land og pris.

Vi kan bruke slike personopplysninger til å kontakte deg for å be om utdypende svar fra brukere og kunder. Dette for å kunne forstå behovene fullt ut samt for å informere når vi har handlet på bakgrunn av tilbakemeldingen. Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er vår legitime interesse i å sikre at Tripletex lever opp til våre kunders forventninger og alle kontraktsmessige forpliktelser. Personopplysningene blir lagret i 3 år.

For å håndtere tilbakemeldingen din, kan vi dele dine personlige data med andre selskaper i Visma-gruppen. Visma deler ikke dine personlige data med eksterne tredjeparter annet enn underleverandører. Vi vil sikre dine personlige data og rettigheter ved å inngå databeskyttelsesavtaler med slike underleverandører. Noen av disse underleverandørene ligger utenfor EU, der Visma sikrer det juridiske grunnlaget for overføring av personopplysninger til slike partier / land, enten ved å bruke EU modellklausuler eller Privacy Shield. Wootric er et eksempel på en slik underleverandør, som ligger i USA, og brukes av Visma som leverandør av et tilbakemeldingsverktøy.

Ikke nøl med å kontakte oss på privacy@visma.com for å motta mer informasjon om våre underleverandører og dokumentasjon i denne forbindelse, eller hvis du har andre spørsmål knyttet til hvordan Visma behandler dine personlige data.

Du har rett til å be om tilgang til, rettelse eller begrensning av, eller å motsette oss behandlingen av dine personlige opplysninger. Du kan også ha rett til dataportabilitet, og en rett til å sende inn en klage til overvåkingsmyndigheten med hensyn til Vismas behandling av dine personlige data.

Du finner mer informasjon om behandlingen av dine personlige data og dine rettigheter her.