Transaksjonspriser

Transaksjoner Pris per transaksjon
Sende faktura med e-post 0 kr
Sende/motta elektronisk faktura (EHF) 3 kr
Sende Vipps eFaktura 3 kr
Scanne bilag til elektronisk bilagsmottak (det er kostnadsfritt å lagre EHF-fakturaer) 2 kr
KID-nummer 3 kr
SMS-purring 3 kr
Sende faktura/purring/lønnsslipp med brev 30 kr
Direkte betaling 3 kr

 

Alle priser er eksklusiv MVA.