Siste produktnyheter

Priskalkulator på produkt


Publisert 20200913
I dag registreres innkjøpspris og utsalgspris på et produkt. Dette kan utvides til å bli en kalkulator hvor man også kan definere kostnader for å få en mer presis kostpris på produktet.

Ved å legge inn ønsket avanse/dekningsbidrag/fortjeneste vil systemet kalkulere en utsalgspris. Alternativt setter man inn ønsket utsalgspris og systemet regner ut avanse/dekningsbidrag/fortjeneste