Utvalgte produktnyheter

Siste produktnyheter

Flere innganger til produktdetaljer

Publisert 27.03.2023

Det er nå mulig å åpne produktdetaljer på ordrelinjer fra tilbud/ordre/prosjekt

Dokumentasjon til årsoppgjøret

Publisert 21.03.2023

Nå kan du laste opp dokumentasjon til arbeidet med årsoppgjøret i Tripletex.

Ny ressursplan

Publisert 10.03.2023

Ressursplanen er primært et verktøy som hjelper daglig leder og prosjektleder til å planlegge oppdrag og prosjekter frem i tid. Her kan man enkelt se hvor mye ledig kapasitet bedriften har til å ta på seg nye oppdrag og ikke minst blir det enklere å legge bemanningskabalen.

Forbedret klienttilgang

Publisert 09.03.2023

Nå blir det enda enklere å gi ansatte i regnskapsbyrået tilganger og rettigheter til klienters Tripletex-kontoer.

Snarvei til opprettelse av klienter

Publisert 09.03.2023

Du er nå mulig å opprette nye klienter under menypunktet klienter.

Masseendring av manuell fakturautsendelse

Publisert 06.03.2023

Det er nå mulig å gjøre masseendringer på sendemåte til manuell utsendelse på flere kundekort samtidig.

Kopiering av prismodell ved masseendring

Publisert 28.02.2023

Ved masseendring av timepriser på flere prosjekter, er det nå mulig å kopiere timepirsmodellen fra et eksisterende prosjekt. Masseendringen kan gjøres fra prosjektoversikten.

Forbedringer i attesteringsmodulen

Publisert 28.02.2023

Det er nå mulig å legge på attestanter etter et bilag er registrert.