Siste produktnyheter

Se årsaken til at fakturaer ikke blir automatisk bokført

Nå kan du se årsaken til at enkelte fakturaer ikke blir automatisk bokført ved bruk av bilagsautomatisering.

Hurtigbokføring av PDF-fakturaer

Nå kan du enkelt hurtigbokføre PDF-fakturaer med bilagsautomatisering. Trykk på bokfør-knappen i bilagsmottaket, så er fakturaen bokført med ett klikk!

Standardsortering i bilagsmottaket

Nå er det mulig å velge standardsortering i visningsvalgene i bilagsmottaket.

Bilagsautomatisering: Hurtigbokføring av fakturaer med flere kostnadslinjer

Nå kan du også hurtigbokføre fakturaer med flere kostnadslinjer.

Masseendring av produkter

Nå kan du gjøre en masseendring av produktinformasjon.

Legg til beskrivelse ved sammenslåing av bilag

Det er nå mulig å legge til en beskrivelse når du slår sammen bilag i bilagsmottaket.

Kontohjelp på leverandørfaktura

Nå kan du få hjelp av kontohjelpen når du skal bokføre leverandørfakturaer.

Forbedret eksport av saldobalanse

Nå er kontonummer og kontonavn i separerte kolonner ved eksport av saldobalansen.