Nyheter under utvikling

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Det har skjedd mye spennende, blant annet kan du glede deg over enklere oppfølging og samarbeid, og en effektiv oversikt for hurtigbokføring.

Vi har lagt til rette for enda bedre samhandlingsmuligheter, og det er mulig å kommunisere med både regnskapsfører og kollegaer direkte inne i bilagsmottaket. Det er også blitt enda enklere å finne igjen dine siste bokførte fakturaer og bilag.

Ønsker du å komme med innspill til bilagsmottaket eller registrering av leverandørfaktura? Vi har kontinuerlige samtaler med brukere og ønsker oss tilbakemeldinger. For å melde din interesse, vennligst fyll ut dette skjemaet.

Ny side for Lønnsoversikt

Det jobbes med en ny versjon av siden Lønnsbilagoversikt, som illustrerer hvilke lønnskjøringer som er gjort eller er under bearbeiding. Denne siden vil endre navn til Lønnsoversikt, og vil gi deg enda bedre oversikt samt mer informasjon om hver enkelt lønnskjøring. Denne siden vil bli en naturlig startside for lønn.

Ny lønnsutbetaling

Det jobbes med å videreutvikle siden for Ny lønnsutbetaling, for å gi deg en bedre oversikt og enklere navigering.

Den nye versjonen av Ny lønnsutbetaling vil bli enda mer oversiktlig, i tillegg til å gi deg bedre og flere filtreringsvalg. Det vil også legges til universalt søk på siden, slik at du kan søke på de søkekriteriene du ønsker.

Enklere å lage og sende faktura

Vi jobber med å forenkle fakturering ytterligere, og målet er at det skal bli enda mer brukervennlig og fleksibelt å opprette en faktura.

Du har kanskje fått med deg funksjonen for Enkel fakturering? Dette har vært en start på denne forenklingen. Vi fortsetter arbeidet med en enklere faktureringsflyt, og du vil etterhvert også få mulighet til å tilpasse løsningen basert på hva som er relevant for deg.

Noen av forbedringene som vil komme etterhvert:

  • Færre felter å fylle ut
  • Enklere fakturaflyt med færre klikk
  • Ordrelinjer som blir mer fleksible og oversiktlige
  • Mulighet for å legge til rabatter/påslag
  • Enklere opplasting av vedlegg

Ny fakturaoversikt

Nå jobber vi med å forbedre fakturaoversikten – gled deg til enda bedre oversikt og enklere navigering.

Den nye fakturaoversikten vil blant annet gi deg:

  • Bedre søkefunksjonalitet
  • Ny kolonne med status
  • Flere filtreringsmuligheter
  • Fleksible visningsvalg

Nytt design på produktoversikten

Vi jobber med å få et helhetlig design på alle sider i logistikkmodulen. Nå jobber vi med produktoversikten. Det nye designet vil gjøre produktoversikten langt mer brukervennlig og fleksibel.
Ta en kikk på innkjøpsoversikten for å se hva som vil komme.

Plukket-funksjon på ordre

Plukket-unksjon på ordre vil hjelpe deg å se hva som ligger i ordrereserver selv om leveringsdato er frem i tid og på den måten unngå å selge det samme produktet flere ganger.

Plukket-funksjonen gir deg altså bedre oversikt over ordrereserver. Du får informasjon om faktisk beholdning og hva som er tilgjengelig.

Les mer om denne funksjonen i denne hjelpeartikkelen.

Funksjonen rulles gradvis ut til alle med lager og logistikkmodulen vår.

Forbedringer på klienttilgang

Vi jobber med en ny side for klienttilgang som skal gjøre det enklere å administrere tilganger og rettigheter hos de ansatte i regnskapsbyrået.

For å gjøre tilgangsstyring enda raskere vil det bli mulig å legge til flere ansatte på flere klienter samtidig. I tillegg vil det være mulig å opprette egne tilgangsmaler, for eksempel en for oppdragsansvarlig og en for klientansvarlig. Dette vil føre til en mer effektiv arbeidshverdag med mindre tid brukt på administrative oppgaver.