Siste produktnyheter

Attestering 2.0

Publisert 8. oktober 2020
Utvider eksisterende attesteringsmodul med blant annet rollestyring og beløpsgrenser.

Nye kundesider

Publisert 01. oktober 2020
Vi pusser opp “vår kundeside” og gjør den mer brukervennlig og mer oversiktlig. Nå er det enklere å for eksempel få oversikt over hvilken pakke man har, bytte pakker, og legge til tilleggstjenester. I tillegg blir det nå enklere å se fakturahistorikk.

Støtte for ny versjon av A-melding

Publisert 23. september 2020
Vi jobber med støtte for den nye versjonen av A-meldingen med frist 5. termin 2020.

Kompensering for lønnsjustering tilbake i tid

Publisert 17. september 2020
Vi arbeider med muligheten for lønnskompensering tilbake i tid.

Produktgrupper

Publisert 12. september 2020
Etter ønske fra kunder har vi på planen å legge inn mulighet for å organisere produktene i produktgrupper.

Fakturering i app

Publisert 10. september 2020
Vi jobber med muligheten for å fakturere i vår mobilapplikasjon

Priskalkulator på produkt

Publisert 13. september 2020
I dag registreres innkjøpspris og utsalgspris på et produkt. Dette kan utvides til å bli en kalkulator hvor man også kan definere kostnader for å få en mer presis kostpris på produktet. Ved å legge inn ønsket avanse/dekningsbidrag/fortjeneste vil systemet kalkulere en utsalgspris. Alternativt setter man inn ønsket utsalgspris og systemet regner ut avanse/dekningsbidrag/fortjeneste

Sette opp faste attesteringsflyter med beløpsgrenser

Publisert 3. september 2020
Nå gjør vi det enklere å sette opp faste attesteringsflyter for dine selskap: