Siste produktnyheter

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Forbedringer på lønn

Nå har vi lagt til flere små forbedringer på lønn for å gjøre hverdagen din enklere:

Forbedret feriepengeliste

I feriepengelisten vil du kunne se informasjon om dine ansattes feriepenger. Nå gir listen deg enda mer informasjon.

Minimumssats på lønnsart

Det er nå mulig å definere minimumssats på lønnsarter.

Forbedret lønnsutbetaling

Siden for lønnsutbetaling har fått et kraftig ansiktsløft!

Enklere tilgang til ansattoversikt og opprettelse av ansatte

For å gjøre opprettelse av ansatte i en mer naturlig rekkefølge har vi lagt til ansattlisten også under lønnsmodulen. I tillegg har vi lagt til mulighet for å opprette ansatte fra ansattlisten fremfor et eget menypunkt man må klikke på.

Forbedringer i lønnsmodulen

Det er lansert flere forbedringer i lønnsmodulen:

Lønn på Tripletex-tavla

Tripletex-tavla oppdateres stadig med ny funksjonalitet. Nå lanserer vi også lønnsinformasjon på Tripletex-tavla!