Utvalgte produktnyheter

Siste produktnyheter

Generell kommentar på lønnsslipp

Publisert 15.01.2021
Det er nå mulig å legge inn en generell kommentar som vises på lønnsslippen til alle ansatte.

Forbedret lønnssammenstilling

Publisert 06.01.2021
Lønnssammenstillingen viser nå skatte- og avgiftsregel og tilleggsinformasjon i de tilfeller hvor dette er relevant.

Forbedret informasjon i e-post

Publisert 06.01.2021
E-posten med betalingsinformasjon for Skatt/Arbeidsgiveravgift, som kan sendes ut etter opprettelse av terminoppgave, er forbedret.

Kommentar på lønnsslipp per ansatt

Publisert 18.12.2020
Det er nå mulig å skrive en kommentar på lønnsslippen til en enkelt ansatt.

Utvidet ansattimport

Publisert 14.12.2020
Ansattimport er nå utvidet med feltene ansettelsesform og årsak til sluttdato.

Endringer for ny a-melding

Publisert 27.11.2020
Fra og med Januar 2021 skal det rapporteres nye opplysninger i a-meldingen.

Tilleggsinformasjon på OTP

Publisert 29.10.2020
Det er nå lagt til tilleggsinformasjon i seksjonen man registrerer OTP. Ved å synliggjøre grunnlag og arbeidsgiveravgift får man en enklere oversikt over hva som er registrert per periode, uten at man må klikke seg inn på selve bilagene.

Mulighet for å justere lønn på flere ansatte samtidig

Publisert 16.09.2020
Nå har du muligheten til å justere lønn på flere av de ansatte samtidig. Dette gjelder både for ansatte med fastlønn og de med timelønn. Lønnen justeres med et fast beløp eller en prosentsats.